آخرین اخبار مدارس


10 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 بهمندبستان پسرانه سما

13 بهمندبستان دخترانه سما

05 بهمندبستان پسرانه سما

12 بهمندبستان پسرانه سما

04 بهمندبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

كودك وسواسی-والدین-

جنیفر بی فریمن

دبستان دخترانه سما

قصه های کهن پارسی

محسن محمدی منش

داستان های کهن پارسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دایره المعارف علوم

زهرا حریر فروش

علوم تجربی

دبستان دخترانه سما

دایره المعارف مصور نوجوان

لطیف راشدی

اطلاعات عمومی - ادبی

دبستان پسرانه سما

چگونه فرزندانی موفق تربیت کنیم ؟

مامك بهادر زاده

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عاشورا

ولید فاضل

مذهبی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

زندگی در ارتفاعات

محمد رضا مهراندیش

دفاع مقدس

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانشمند کوچک

میترا چرخیان

پژوهشی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رشد ریاضی

حسن ایرجی

علمی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

خلاقیت ریاضی راهنمایی پایا

علی قصاب

مسایل ریاضی

دبستان پسرانه سما

چگونه درباره ی چیزهای عجیب بیندیشیم

تئودور شیک.لوئیس ون

دوران جدید

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دنياي بلوغ

دكتر علي قائمي اميري

مربوط به بلوغ ضرورت و اهميت آن

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

فاطمه زیبایی دوین

مسابقه: آزمون مبنا (قلم چی)

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

نسترن فرهادی

مسابقه: مسابقه فرهنگی هنری اداره آموزش و پرورش-طراحی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

کیانا قربانیان

مسابقه: مسابقات شطرنج

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

آیدا روئین تن

مسابقه: مسابقات ژیمناستیک

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

ساجده نادری

مسابقه: آزمون مبنا (قلم چی)

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

آرین براتی نژاد

مسابقه: رشته ووشو

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

سارا رحیمیان

مسابقه: آزمون مبنا (قلم چی)

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

دنیا عابد

مسابقه: آزمون مبنا (قلم چی)

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

نرگس علی یاری

مسابقه: آزمون مبنا (قلم چی)

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

متینا بابایی

مسابقه: آزمون مبنا (قلم چی)

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

کسب رتبه یک وزارتی در بخش عملکرد انجمن اولیا دبست

مسابقه: ارزیابی عملکردهای انجمن اولیا و مربیان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

رویا قاسم زاده

مسابقه: آزمون مبنا (قلم چی)

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

طاها پرهيزكار

1386/12/01

دبستان دخترانه سما

آيناز رستمي

1386/12/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه نادي حسن آباد

1380/12/03

دبستان پسرانه سما

ارشيا الهي شيروان

1386/12/07

دبستان دخترانه سما

يگانه اطهري

1384/12/04

دبستان پسرانه سما

اميرعلي حاتمي

1388/12/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عرفان محبوب

1382/12/07

دبستان دخترانه سما

فاطمه باستاني

1388/12/03

دبستان پسرانه سما

ساميار نوري شيروان

1388/12/05

دبستان دخترانه سما

كوثر اسماعيل زاده فاروجي

1384/12/02

دبستان دخترانه سما

نرگس حاجي زاده مقدم پهلوانلو

1384/12/08

دبستان دخترانه سما

فاطمه رحيميان

1387/12/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدجواد عاقبتي

1381/12/03

دبستان پسرانه سما

علي اصغر خدادادي

1383/12/02

دبستان پسرانه سما

اميرحسين براتيان

1386/12/06

دبستان پسرانه سما

محمدوهاب سعيدي

1387/12/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نگين صدقي

1382/12/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين ديلمي

1382/12/02

دبستان دخترانه سما

رزا اميري

1388/12/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين چمن

1381/12/04