آخرین اخبار مدارس


10 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 بهمندبستان پسرانه سما

13 بهمندبستان دخترانه سما

05 بهمندبستان پسرانه سما

12 بهمندبستان پسرانه سما

04 بهمندبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دنياي بلوغ

دكتر علي قائمي اميري

مربوط به بلوغ ضرورت و اهميت آن

دبستان پسرانه سما

چگونه فرزندانی موفق تربیت کنیم ؟

مامك بهادر زاده

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عاشورا

ولید فاضل

مذهبی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

خلاقیت ریاضی راهنمایی پایا

علی قصاب

مسایل ریاضی

دبستان پسرانه سما

چگونه درباره ی چیزهای عجیب بیندیشیم

تئودور شیک.لوئیس ون

دوران جدید

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

زندگی در ارتفاعات

محمد رضا مهراندیش

دفاع مقدس

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانشمند کوچک

میترا چرخیان

پژوهشی

دبستان دخترانه سما

دایره المعاف اینترنتی بدن انسان

ریچارد واکر

آناتومی و فیزیولوژی

دبستان دخترانه سما

دایره المعارف مصور نوجوان

لطیف راشدی

اطلاعات عمومی - ادبی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رشد ریاضی

حسن ایرجی

علمی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دایره المعارف علوم

زهرا حریر فروش

علوم تجربی

دبستان دخترانه سما

قصه های کهن پارسی

محسن محمدی منش

داستان های کهن پارسی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مائده کفایتی

مسابقه: المپیاد ادبیات

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

کسب رتبه یک وزارتی در بخش عملکرد انجمن اولیا دبست

مسابقه: ارزیابی عملکردهای انجمن اولیا و مربیان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

کیمیا صابریان

مسابقه: آزمون مبنا (قلم چی)

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مریم حاجی پور

مسابقه: مسابقات ژیمناستیک

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

آرین براتی نژاد

مسابقه: رشته ووشو

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بهاره گلی

مسابقه: المپیاد علوم

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ستاره خیرخواه

مسابقه: المپیاد علوم

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

دنیا عابد

مسابقه: آزمون مبنا (قلم چی)

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه زیبایی دوین

مسابقه: آزمون مبنا (قلم چی)

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

رویا قاسم زاده

مسابقه: آزمون مبنا (قلم چی)

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

حسنا دل شکیب

مسابقه: آزمون مبنا (قلم چی)

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آیدا روئین تن

مسابقه: مسابقات ژیمناستیک

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

ايلار امينيان

1385/01/07

دبستان پسرانه سما

محمدطاها اشراقي شيروان

1387/01/06

دبستان پسرانه سما

محمد رمضان زاده

1386/01/04

دبستان پسرانه سما

عطا واعظ ترشيزي

1385/01/08

دبستان دخترانه سما

ستوده حسيني

1386/01/01

دبستان دخترانه سما

بهار قادري مقدم

1386/01/03

دبستان پسرانه سما

پارسا علي زاده

1386/01/05

دبستان دخترانه سما

ثنا مجيدنيا

1385/01/02

دبستان دخترانه سما

پارميدا محمديان صبور

1386/01/06

دبستان دخترانه سما

روژان خوش نيت خلاجلو

1388/01/08

دبستان دخترانه سما

معصومه قاسم پور

1389/01/07

دبستان پسرانه سما

محسن داوري

1388/01/06

دبستان پسرانه سما

عرفان افتخاري

1384/01/03

دبستان دخترانه سما

فهيمه آگاه

1388/01/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مليكا اسماعيل پور

1383/01/02

دبستان دخترانه سما

غزل عاقل

1385/01/06

دبستان پسرانه سما

الياس اذرخشي قوليانلو

1386/01/01

دبستان دخترانه سما

سيده ديانا حسيني

1386/01/05

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل مهرآئين

1387/01/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

غزال حسين زاده

1382/01/01