آخرین اخبار مدارس


24 مهردبستان دخترانه

23 مهردبستان دخترانه

03 مهردبیرستان دوره اول پسرانه

31 شهریوردبستان دخترانه

28 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه

19 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه

عاشورا

ولید فاضل

مذهبی

دبیرستان دوره اول پسرانه

مدرسه ای در انتهای کوچه ای سرد

دکتر زهرا بازرگان

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه

خسی در میقات

جلال آل احمد

ادبی - داستانی

دبستان پسرانه

اسرار دایناسورها

فاطمه سروش راد

تخیلی

دبستان پسرانه

ابوعلی سینا

علی سهامی

زندگینامهابوعلی سینا

دبیرستان دوره اول پسرانه

دایره المعارف علوم

زهرا حریر فروش

علوم تجربی

دبستان پسرانه

هایدی

گروه نویسندگان دریم لند

قصه های شیرین جهان

دبیرستان دوره اول دخترانه

از رنجی که می بریم

جلال آل احمد

ادبی - داستانی

دبستان پسرانه

هایدی

گروه نویسندگان دریم لند

قصه های شیرین جهان

دبستان پسرانه

ماری کوری

مری ژوزف

زندگی ماری کوری

دبیرستان دوره اول پسرانه

۴۳ راز مهم سلامت جسمی و روحی

اکبر بنائیان

دسته کتاب‌های سلامتی

دبستان دخترانه

دایره المعارف مصور نوجوان

لطیف راشدی

اطلاعات عمومی - ادبی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه

محدثه حاتمی

مسابقه: رشته کاراته

رتبه: سوم

دبستان دخترانه

نسترن سیاح

مسابقه: رشته ژیمناستیک

رتبه: اول

دبستان دخترانه

پرستش لشگری

مسابقه: رشته اسکیت

رتبه: اول

دبستان دخترانه

مهرناز جعفری

مسابقه: رشته ژیمناستیک

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه

صاينا بهادران شيروان

1387/07/30

دبستان دخترانه

كيانا قربانيان

1388/07/25

دبستان پسرانه

ايمان رمضان زاده زيارت

1387/07/28

دبستان دخترانه

هستي پذيرا

1389/07/26

دبیرستان دوره اول دخترانه

فاطمه وافري فاروجي

1383/07/30

دبستان پسرانه

سيداميرعلي سيدحسيني

1389/07/27

دبیرستان دوره اول پسرانه

كيارش علائي مقدم

1384/07/24

دبستان دخترانه

زهرا قربانيان

1386/07/26

دبستان دخترانه

اسما مهرشاد

1389/07/24

دبستان پسرانه

متين حبيب پورزيارت

1387/07/25

دبستان دخترانه

مانيا محمدرحيم زاده

1389/07/28

دبستان دخترانه

كوثر زراعتكارباغان

1387/07/24

دبستان دخترانه

باران مينا

1389/07/29

دبستان دخترانه

سوگند زراعتكارباغان

1387/07/24

دبستان دخترانه

مهديه شكفته زوارم

1388/07/26

دبستان دخترانه

مارال قدوسيان

1390/07/24

دبستان پسرانه

ماني راستگو

1386/07/26

دبستان پسرانه

اميرمحمد ميرزائي

1386/07/26