آخرین اخبار مدارس


20 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

20 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

15 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

14 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

29 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

25 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

22 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

10 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دایره المعارف علوم

زهرا حریر فروش

علوم تجربی

دبستان دخترانه سما

جوامع الحکایات

سیاوش رستمانی

ادبیات کهن ایران

دبستان دخترانه سما

قصه های فرشتگان

کلثوم حبیبی

داستانهای کوتاه

دبستان دخترانه سما

اسرار فضا

فاطمه سروش راد

سیارات و منظومه شمسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دید و بازدید

جلال آل احمد

داستان های کوتاه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

غرب زدگی

جلال آل احمد

ادبی

دبستان پسرانه سما

هایدی

گروه نویسندگان دریم لند

قصه های شیرین جهان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رشد ریاضی

حسن ایرجی

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ضرب المثل و قصه هایش

امیر علم

ادبی - داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پنج داستان

جلال آل احمد

داستان های کوتاه

دبستان دخترانه سما

گنج دانش طبیعت

بابک اعتمادی

طبیعت -ادبیات نوجوان

دبستان پسرانه سما

خرگوش زرنگ

فرزانه شیشه چی

مراقبت از سلامتی شخص

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

متین مجرد

مسابقه: ترتیل

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بهاره گلی

مسابقه: دومیدانی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بهاره گلی -آینازمبارکی - روژان حسنی -ستاره خیرخوا

مسابقه: هندبال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیرحسین حبیب پور

مسابقه: مسابقات جودو

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ثمین زیبایی

مسابقه: احکام

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر مهدی خوش نیت

مسابقه: حفظ

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عارف نجات پور

مسابقه: اذان

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

یونس فخری

مسابقه: اذان

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نگارامان الله زاده

مسابقه: المپیادریاضی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علی اسدی

مسابقه: بدمینتون

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سیدمهدی مهدی زاده

مسابقه: مسابقات تکواندو

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عرفان روحبخش

مسابقه: اذان

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عرفان یوسفی و رضا صادقی

رعایت حقوق شهروندی

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

عسل كاظمي پورلساني

1391/02/02

دبستان دخترانه سما

سيده ساجده علوي

1388/02/01

دبستان دخترانه سما

آيناز دولتي

1391/02/04

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي دانيال

1389/02/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين مظلوم خمارتاش

1384/02/02

دبستان پسرانه سما

محمدامين رحماني چوكانلو

1390/02/06

دبستان دخترانه سما

بهار دوست زاده

1387/02/01

دبستان دخترانه سما

نيوشا مباشري

1391/02/02

دبستان پسرانه سما

آريا ابراهيم زاده

1389/02/04

دبستان دخترانه سما

نگين ابراهيميان

1386/02/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي موسي زاده پيرودلو

1385/02/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عارف نجات پورخطاب

1385/02/03

دبستان دخترانه سما

ريحانه شاكري

1389/02/07

دبستان دخترانه سما

آناهيتا نودهي

1390/02/03

دبستان پسرانه سما

بهرام رحيميان

1387/02/07

دبستان دخترانه سما

فاطمه احساني

1389/02/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ستايش وطن پرست

1383/02/05

دبستان پسرانه سما

ايمان تنهاء ورگ

1390/02/07

دبستان پسرانه سما

مهدي جعفري

1387/02/08