آخرین اخبار مدارس


20 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

15 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

13 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

12 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

07 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

29 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

28 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مشاوره با دانش آموزان در مدارس (مهارت ها و کاربرده

حمید اصغری پور، نگار اصغری پور

ارتقای مهارت

دبستان پسرانه سما

هایدی

گروه نویسندگان دریم لند

قصه های شیرین جهان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دید و بازدید

جلال آل احمد

داستان های کوتاه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

از رنجی که می بریم

جلال آل احمد

ادبی - داستانی

دبستان پسرانه سما

هایدی

گروه نویسندگان دریم لند

قصه های شیرین جهان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کلیه و دمنه

جامی

داستانی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

,وقتی سنگ ها پرنده بودند

مارژالینا لمب که

داستانهای آلمانی

دبستان پسرانه سما

اسرار دایناسورها

فاطمه سروش راد

تخیلی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرزوهای بزرگ

چارلز دیکنز

رمان

دبستان پسرانه سما

کلاغ سپید پنجم

گروه مولفان کلاغ سپید

مجموع راهنما گام به

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رشد ریاضی

حسن ایرجی

علمی

دبستان دخترانه سما

حکایت های بوستان سعدی

سیاوش رستمانی

ادبیات کهن ایران

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سیدمهدی مهدی زاده

مسابقه: مسابقات تکواندو

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیرحسین حبیب پور

مسابقه: مسابقات جودو

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

مليكا شيردل

1385/08/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين علائي گليان

1384/08/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عليرضا فرهادپناه توپكانلو

1380/08/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدمهدي حسينيان

1382/08/30