آخرین اخبار مدارس


05 آباندبستان پسرانه سما

03 آباندبستان پسرانه سما

27 مهردبستان پسرانه سما

25 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

18 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

13 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

12 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

10 مهردبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

قصه های کهن پارسی

محسن محمدی منش

داستان های کهن پارسی

دبستان دخترانه سما

دایره المعاف اینترنتی بدن انسان

ریچارد واکر

آناتومی و فیزیولوژی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رشد ریاضی

حسن ایرجی

علمی

دبستان پسرانه سما

چگونه درباره ی چیزهای عجیب بیندیشیم

تئودور شیک.لوئیس ون

دوران جدید

دبستان پسرانه سما

كودك وسواسی-والدین-

جنیفر بی فریمن

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

زندگی در ارتفاعات

محمد رضا مهراندیش

دفاع مقدس

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

خلاقیت ریاضی راهنمایی پایا

علی قصاب

مسایل ریاضی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دنياي بلوغ

دكتر علي قائمي اميري

مربوط به بلوغ ضرورت و اهميت آن

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عاشورا

ولید فاضل

مذهبی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانشمند کوچک

میترا چرخیان

پژوهشی

دبستان دخترانه سما

دایره المعارف مصور نوجوان

لطیف راشدی

اطلاعات عمومی - ادبی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دایره المعارف علوم

زهرا حریر فروش

علوم تجربی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)