آخرین اخبار مدارس


11 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

09 دیدبستان دخترانه سما

08 دیدبستان دخترانه سما

02 دیدبستان دخترانه سما

01 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

28 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

25 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سفر به ولایت عزرائیل

جلال آل احمد

اذبی

دبستان پسرانه سما

هایدی

گروه نویسندگان دریم لند

قصه های شیرین جهان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سفر به ولایت عزرائیل

جلال آل احمد

اذبی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هنر شفاف اندیشیدن

رولف دوبلی

مهارت‌های زندگی و مو

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دید و بازدید

جلال آل احمد

داستان های کوتاه

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرزوهای بزرگ

چارلز دیکنز

رمان

دبستان دخترانه سما

قصه های کهن پارسی

محسن محمدی منش

داستان های کهن پارسی

دبستان دخترانه سما

حکایت های بوستان سعدی

سیاوش رستمانی

ادبیات کهن ایران

دبستان پسرانه سما

کلاغ سپید پنجم

گروه مولفان کلاغ سپید

مجموع راهنما گام به

دبستان دخترانه سما

حکایت های قابوس نامه

سیاوش رستمانی

ادبیات کهن ایران

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نفرین زمین

جلال آل احمد

داستان های کوتاه

دبستان پسرانه سما

هایدی

گروه نویسندگان دریم لند

قصه های شیرین جهان

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بهاره گلی

مسابقه: دومیدانی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیرحسین حبیب پور

مسابقه: مسابقات جودو

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هستی امیرسهرابی

مسابقه: مسابقات کاراته شوتوکان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سیدمهدی مهدی زاده

مسابقه: مسابقات تکواندو

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اميرحسين رستمي

1390/10/27

دبستان دخترانه سما

آوا كريمي

1387/10/29

دبستان دخترانه سما

اوتانا شعباني

1390/10/30

دبستان پسرانه سما

مهدي شيرغاني

1387/10/30

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پريا مهردادزينكانلو

1383/10/27

دبستان دخترانه سما

فاطمه صمدي فر

1390/10/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرمحمد ناصري تنها

1383/10/24

دبستان پسرانه سما

محمدپارسا عاقل

1386/10/23

دبستان دخترانه سما

ستايش خاني تيتكانلو

1387/10/24

دبستان دخترانه سما

آيدا شجاعي حسين آباد

1386/10/26

دبستان پسرانه سما

ايليا لشكري زوارم

1388/10/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدحسن حسن

1382/10/24

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه سالاري

1384/10/24

دبستان پسرانه سما

محمد ولي زاده قلعه بيك

1387/10/29

دبستان پسرانه سما

اميرعباس حسن پور

1387/10/27

دبستان پسرانه سما

مبين خالق زاده بيگ

1390/10/24

دبستان دخترانه سما

مهديس محمدي

1390/10/25

دبستان دخترانه سما

آوا آزاددوين

1385/10/23

دبستان پسرانه سما

اميرحسين منوچهري

1386/10/26

دبستان دخترانه سما

نسترن سلامي

1387/10/28