آخرین اخبار مدارس


01 شهریوردبیرستان دوره اول پسرانه سما

30 مرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

11 مرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

13 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

26 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

03 خرداددبستان دخترانه سما

06 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

31 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

قصه های کهن پارسی

محسن محمدی منش

داستان های کهن پارسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

خلاقیت ریاضی راهنمایی پایا

علی قصاب

مسایل ریاضی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دنياي بلوغ

دكتر علي قائمي اميري

مربوط به بلوغ ضرورت و اهميت آن

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

غرب زدگی

جلال آل احمد

ادبی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عاشورا

ولید فاضل

مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

از رنجی که می بریم

جلال آل احمد

ادبی - داستانی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دایره المعارف علوم

زهرا حریر فروش

علوم تجربی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

عزاداری های نامشروع

جلال آل احمد

ادبی - داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پنج داستان

جلال آل احمد

داستان های کوتاه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کلیه و دمنه

جامی

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ضرب المثل و قصه هایش

امیر علم

ادبی - داستانی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانشمند کوچک

میترا چرخیان

پژوهشی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عطا محمدي

1382/07/06