آخرین اخبار مدارس


17 آباندبستان پسرانه سما

16 آباندبستان پسرانه سما

19 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

19 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

03 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 شهریوردبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 آباندبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

دایره المعارف مصور نوجوان

لطیف راشدی

اطلاعات عمومی - ادبی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانشمند کوچک

میترا چرخیان

پژوهشی

دبستان دخترانه سما

دایره المعاف اینترنتی بدن انسان

ریچارد واکر

آناتومی و فیزیولوژی

دبستان پسرانه سما

چگونه فرزندانی موفق تربیت کنیم ؟

مامك بهادر زاده

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دنياي بلوغ

دكتر علي قائمي اميري

مربوط به بلوغ ضرورت و اهميت آن

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رشد ریاضی

حسن ایرجی

علمی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

زندگی در ارتفاعات

محمد رضا مهراندیش

دفاع مقدس

دبستان دخترانه سما

قصه های کهن پارسی

محسن محمدی منش

داستان های کهن پارسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دایره المعارف علوم

زهرا حریر فروش

علوم تجربی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

خلاقیت ریاضی راهنمایی پایا

علی قصاب

مسایل ریاضی

دبستان پسرانه سما

كودك وسواسی-والدین-

جنیفر بی فریمن

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عاشورا

ولید فاضل

مذهبی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدعلي حسيني

1381/09/17

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدي غلامعلي پورمقدم

1381/09/18

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

فرهاد روشن

1379/09/20

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

يلدا حسن نياءزيارت

1381/09/18

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فائزه قنبرزاده پيرشهيد

1381/09/19

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدعلي حسيني

1381/09/17

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

فرهاد روشن يزدان آباد

1379/09/20