آخرین اخبار مدارس


10 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

10 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

09 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

04 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

04 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

03 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

03 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

26 فروردیندبستان دخترانه سما

30 فروردیندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دایره المعارف علوم

زهرا حریر فروش

علوم تجربی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانشمند کوچک

میترا چرخیان

پژوهشی

دبستان پسرانه سما

چگونه درباره ی چیزهای عجیب بیندیشیم

تئودور شیک.لوئیس ون

دوران جدید

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دنياي بلوغ

دكتر علي قائمي اميري

مربوط به بلوغ ضرورت و اهميت آن

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رشد ریاضی

حسن ایرجی

علمی

دبستان دخترانه سما

قصه های کهن پارسی

محسن محمدی منش

داستان های کهن پارسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

خلاقیت ریاضی راهنمایی پایا

علی قصاب

مسایل ریاضی

دبستان دخترانه سما

دایره المعارف مصور نوجوان

لطیف راشدی

اطلاعات عمومی - ادبی

دبستان دخترانه سما

دایره المعاف اینترنتی بدن انسان

ریچارد واکر

آناتومی و فیزیولوژی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عاشورا

ولید فاضل

مذهبی

دبستان پسرانه سما

چگونه فرزندانی موفق تربیت کنیم ؟

مامك بهادر زاده

دبستان پسرانه سما

كودك وسواسی-والدین-

جنیفر بی فریمن

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

مارال بابازاده

مسابقه: آزمون مبنا (قلم چی)

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

عسل محمدیان صبور

مسابقه: مسابقات شطرنج

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نگار امان اله زاده

مسابقه: المپیاد ریاضی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

سارا رحیمیان

مسابقه: آزمون مبنا (قلم چی)

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مبینا شیری

مسابقه: آزمون مبنا (قلم چی)

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

صبا قاسمی

مسابقه: المپیاد علوم

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ستاره خیرخواه

مسابقه: المپیاد علوم

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

نرگس علی یاری

مسابقه: آزمون مبنا (قلم چی)

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ملیکا اسماعیل پور

مسابقه: المپیاد ادبیات

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه احمدی

مسابقه: آزمون مبنا (قلم چی)

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هستی الهی

مسابقه: المپیاد علوم

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

حسنا دل شکیب

مسابقه: آزمون مبنا (قلم چی)

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

تبسم كبريان شيروان

1386/02/10

دبستان دخترانه سما

تكتم قربانيان

1389/02/09

دبستان پسرانه سما

امير علائي

1387/02/12

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

متين امين زاده

1382/02/15

دبستان پسرانه سما

علی رضا عجم اكرامی

1386/02/15

دبستان دخترانه سما

زهرا شرافتمند

1389/02/13

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميررضا قرباني

1383/02/09

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدي محمودي

1383/02/10

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين فربد

1382/02/13

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسام فربد

1382/02/13

دبستان دخترانه سما

عطيه كشاورز

1387/02/14

دبستان دخترانه سما

فاطمه صالحي توپكانلو

1385/02/13

دبستان دخترانه سما

نگين صادقيان

1385/02/10

دبستان پسرانه سما

صمد شارعي

1388/02/10

دبستان دخترانه سما

مبينا رضائي

1388/02/13

دبستان پسرانه سما

سيدپارسا موسوي

1389/02/14

دبستان دخترانه سما

نيايش مهرپور

1384/02/11

دبستان دخترانه سما

فاطمه جعفرنژاد

1387/02/09

دبستان پسرانه سما

عليرضا رمضانيان

1389/02/10

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل معصومي

1389/02/13