آخرین اخبار مدارس


22 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

05 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

19 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

19 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

18 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

07 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

02 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

02 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

21 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

اسرار دایناسورها

فاطمه سروش راد

تخیلی

دبستان دخترانه سما

جوامع الحکایات

سیاوش رستمانی

ادبیات کهن ایران

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

خلاقیت ریاضی راهنمایی پایا

علی قصاب

مسایل ریاضی

دبستان دخترانه سما

حکایت های کشکول شیخ بهایی

سیاوش رستمانی

ادبیات کهن ایران

دبستان دخترانه سما

دایره المعارف مصور نوجوان

لطیف راشدی

اطلاعات عمومی - ادبی

دبستان پسرانه سما

هایدی

گروه نویسندگان دریم لند

قصه های شیرین جهان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کلیه و دمنه

جامی

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سفر به ولایت عزرائیل

جلال آل احمد

اذبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

از رنجی که می بریم

جلال آل احمد

ادبی - داستانی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رشد ریاضی

حسن ایرجی

علمی

دبستان پسرانه سما

کلاغ سپید پنجم

گروه مولفان کلاغ سپید

مجموع راهنما گام به

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سفر به ولایت عزرائیل

جلال آل احمد

اذبی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

انسيه بهره ور

مسابقه: نخستين جشنواره استانى خط تحريري خراسان شمالى برگزا

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

کیانا قربانیان

مسابقه: مسابقات شطرنج

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

نغمه جنانی

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

غزل عاقل

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرش ذوالفقاری

مسابقه: تفسیر

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

کیانا قربانیان

مسابقه: شطرنج

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا قدیمی

مسابقه: انشای نماز

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اشکان روحانی

مسابقه: قران مصباح الهدی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

یگانه نوروزی

مسابقه: آزمون تیزهوشان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیرحسام فربد

مسابقه: مداحی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

نرجس دیواندری

مسابقه: آزمون تیزهوشان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا ایزانلو

مسابقه: ترتیل

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

كيانا صفدرزاده سرچشمه

1387/05/31

دبستان پسرانه سما

امیرمهدی ابراهیم زاده

1386/05/27

دبستان دخترانه سما

آيلين شريفي تركي

1386/05/24

دبستان پسرانه سما

اميرحسين هنرمند

1388/05/24

دبستان دخترانه سما

سبا نبي زاده

1386/05/30

دبستان دخترانه سما

يكتا ابراهيمي شكرانلو

1387/05/28

دبستان دخترانه سما

پرنيا باقرزاده

1389/05/24

دبستان دخترانه سما

ساميه اكبري

1387/05/29

دبستان پسرانه سما

مهيار مجرد

1388/05/24

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل فهيم

1388/05/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي حبيبي اله آباد

1384/05/24

دبستان پسرانه سما

آرش نيكوكار

1390/05/23

دبستان پسرانه سما

ارشيا امان زاده حق بين

1390/05/30

دبستان پسرانه سما

ارشيا جعفري

1388/05/23

دبستان دخترانه سما

مريم يوسفي

1388/05/29

دبستان دخترانه سما

مارال مدبر

1390/05/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي علي زاده كواكي

1384/05/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه يوسفي فضلي

1382/05/28

دبستان پسرانه سما

صدرا صابرورگ

1388/05/26

دبستان دخترانه سما

سوفيا امان زاده حق بين

1390/05/30