آخرین اخبار مدارس


29 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

28 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

25 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

19 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

16 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نفرین زمین

جلال آل احمد

داستان های کوتاه

دبستان دخترانه سما

تایفون و باد های ویرانگر

سوزان ویلیامز و جون هلوب

داستانی تخیلی

دبستان دخترانه سما

قصه های فرشتگان

کلثوم حبیبی

داستانهای کوتاه

دبستان دخترانه سما

دایره المعارف مصور نوجوان

لطیف راشدی

اطلاعات عمومی - ادبی

دبستان پسرانه سما

روباه ناقلا و مرغ حنایی

گروه نویسندگان دریم لند

قصه های شیرین جهان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانشمند کوچک

میترا چرخیان

پژوهشی

دبستان پسرانه سما

کلاغ سپید پنجم

گروه مولفان کلاغ سپید

مجموع راهنما گام به

دبستان دخترانه سما

دایره المعارف مصور نوجوان

کلیو جیفورد

منظومه شمسی، ربات ها

دبستان پسرانه سما

هایدی

گروه نویسندگان دریم لند

قصه های شیرین جهان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عاشورا

ولید فاضل

مذهبی

دبستان دخترانه سما

دایره المعاف اینترنتی بدن انسان

ریچارد واکر

آناتومی و فیزیولوژی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

خسی در میقات

جلال آل احمد

ادبی - داستانی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضا اعظم طاهري

1384/08/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدحسين علي پور

1383/08/06