آخرین اخبار مدارس


10 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 بهمندبستان پسرانه سما

13 بهمندبستان دخترانه سما

05 بهمندبستان پسرانه سما

12 بهمندبستان پسرانه سما

04 بهمندبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

زندگی در ارتفاعات

محمد رضا مهراندیش

دفاع مقدس

دبستان پسرانه سما

چگونه فرزندانی موفق تربیت کنیم ؟

مامك بهادر زاده

دبستان دخترانه سما

قصه های کهن پارسی

محسن محمدی منش

داستان های کهن پارسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عاشورا

ولید فاضل

مذهبی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دایره المعارف علوم

زهرا حریر فروش

علوم تجربی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دنياي بلوغ

دكتر علي قائمي اميري

مربوط به بلوغ ضرورت و اهميت آن

دبستان دخترانه سما

دایره المعاف اینترنتی بدن انسان

ریچارد واکر

آناتومی و فیزیولوژی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رشد ریاضی

حسن ایرجی

علمی

دبستان پسرانه سما

كودك وسواسی-والدین-

جنیفر بی فریمن

دبستان دخترانه سما

دایره المعارف مصور نوجوان

لطیف راشدی

اطلاعات عمومی - ادبی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانشمند کوچک

میترا چرخیان

پژوهشی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

خلاقیت ریاضی راهنمایی پایا

علی قصاب

مسایل ریاضی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

مارال بابازاده

مسابقه: آزمون مبنا (قلم چی)

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

نیک آفرین محمودی

مسابقه: مسابقات شطرنج

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آیدا روئین تن

مسابقه: مسابقات ژیمناستیک

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

رویا قاسم زاده

مسابقه: آزمون مبنا (قلم چی)

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

سارا رحیمیان

مسابقه: آزمون مبنا (قلم چی)

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

کیانا قربانیان

مسابقه: مسابقات شطرنج

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

نرگس علی یاری

مسابقه: مسابقه فرهنگی هنری اداره آموزش و پرورش-طراحی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

نسترن فرهادی

مسابقه: مسابقه فرهنگی هنری اداره آموزش و پرورش-طراحی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

پانیذ بهاردوست

مسابقه: مسابقات کونگ فو پرتوآ

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

تمنا آگاه

مسابقه: مسابقات ژیمناستیک

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

نرگس علی یاری

مسابقه: آزمون مبنا (قلم چی)

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ساجده نادری

مسابقه: آزمون مبنا (قلم چی)

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عرفان محبوب

1382/12/07

دبستان دخترانه سما

نرگس حاجي زاده مقدم پهلوانلو

1384/12/08

دبستان پسرانه سما

سهيل محمدزاده

1384/12/01

دبستان پسرانه سما

ساميار نوري شيروان

1388/12/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدجواد عاقبتي

1381/12/03

دبستان دخترانه سما

فاطمه باستاني

1388/12/03

دبستان پسرانه سما

طاها پرهيزكار

1386/12/01

دبستان دخترانه سما

فاطمه رحيميان

1387/12/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه نادي حسن آباد

1380/12/03

دبستان دخترانه سما

رزا اميري

1388/12/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نگين صدقي

1382/12/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مليكا محمدزاده شركانلو

1380/12/06

دبستان دخترانه سما

كوثر اسماعيل زاده فاروجي

1384/12/02

دبستان دخترانه سما

آيناز رستمي

1386/12/07

دبستان پسرانه سما

ارشيا الهي شيروان

1386/12/07

دبستان پسرانه سما

اميرعلي حاتمي

1388/12/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين چمن

1381/12/04

دبستان دخترانه سما

پريسا سيفي

1387/12/02

دبستان پسرانه سما

دانيال عاقبتي

1387/12/04

دبستان دخترانه سما

يگانه اطهري

1384/12/04