آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

هایدی

گروه نویسندگان دریم لند

قصه های شیرین جهان

دبستان پسرانه سما

خرگوش زرنگ

فرزانه شیشه چی

مراقبت از سلامتی شخص

دبستان دخترانه سما

دایره المعارف مصور نوجوان

لطیف راشدی

اطلاعات عمومی - ادبی

دبستان دخترانه سما

حکایت های قابوس نامه

سیاوش رستمانی

ادبیات کهن ایران

دبستان دخترانه سما

حکایت های بوستان سعدی

سیاوش رستمانی

ادبیات کهن ایران

دبستان پسرانه سما

هایدی

گروه نویسندگان دریم لند

قصه های شیرین جهان

دبستان دخترانه سما

جوامع الحکایات

سیاوش رستمانی

ادبیات کهن ایران

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سفر به ولایت عزرائیل

جلال آل احمد

اذبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سفر به ولایت عزرائیل

جلال آل احمد

اذبی

دبستان پسرانه سما

چگونه درباره ی چیزهای عجیب بیندیشیم

تئودور شیک.لوئیس ون

دوران جدید

دبستان دخترانه سما

گنج دانش طبیعت

بابک اعتمادی

طبیعت -ادبیات نوجوان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

خسی در میقات

جلال آل احمد

ادبی - داستانی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

مبینا شیری

مسابقه: آزمون نمونه دولتی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

نگارین معتمدی

مسابقه: آزمون تیزهوشان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

زینب اسماعیلی مقدم

مسابقه: آزمون نمونه دولتی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

حسن سپاهی

مسابقه: شنا

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

نرگس علی یاری

مسابقه: آزمون نمونه دولتی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

زهرا جعفرزاده

مسابقه: مسابقات کونگ فو

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

ستیلا مردانی

مسابقه: آزمون تیزهوشان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

سیده مهسا باقرنژاد

مسابقه: آزمون تیزهوشان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

متینا بابایی

مسابقه: آزمون تیزهوشان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

سارا رحیمیان

مسابقه: آزمون نمونه دولتی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

نسترن فرهادی

مسابقه: آزمون تیزهوشان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

یاسمن قنبری

مسابقه: آزمون نمونه دولتی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا نوروزي

1383/09/25

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نگار امان اله زاده

1381/09/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه مرضعي مقدم زوارم

1383/09/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا قديمي

1382/09/29

دبستان پسرانه سما

اميد وزيرپناه

1389/09/29

دبستان دخترانه سما

سيده يلدا هاشمي مايوان

1389/09/30

دبستان دخترانه سما

پرنيا موسوي نيشابوري

1389/09/27

دبستان دخترانه سما

متينا نوروزي

1384/09/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه عطاردي

1381/09/25

دبستان دخترانه سما

مبينا خدابنده شكرانلو

1386/09/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدي شيردل پهلوانلو

1381/09/24

دبستان دخترانه سما

غزل كاظمي پورلساني

1385/09/25

دبستان دخترانه سما

هانيه مهرشاد

1384/09/27

دبستان دخترانه سما

آنديا جعفري

1388/09/28

دبستان دخترانه سما

زهرا دانش فر

1385/09/26

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد احمدي زوارم

1387/09/27

دبستان پسرانه سما

ايليا يوسف زاده الاشلو

1388/09/26

دبستان پسرانه سما

آريا رحيم زاده

1389/09/25

دبستان دخترانه سما

نگار جعفري

1388/09/25

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فائزه اكبرپوربزآباد

1382/09/28