آخرین اخبار مدارس


13 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

13 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

11 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

11 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

06 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

06 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

28 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

26 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرزوهای بزرگ

چارلز دیکنز

رمان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

۴۳ راز مهم سلامت جسمی و روحی

اکبر بنائیان

دسته کتاب‌های سلامتی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

از رنجی که می بریم

جلال آل احمد

ادبی - داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سفر به ولایت عزرائیل

جلال آل احمد

اذبی

دبستان دخترانه سما

کرونوس و ریسمان هراس

سوزان ویلیامز و جون هلوب

داستانی تخیلی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رشد ریاضی

حسن ایرجی

علمی

دبستان دخترانه سما

حکایت های هفت اورنگ جامی

سیاوش رستمانی

ادبیات کهن ایران

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نفرین زمین

جلال آل احمد

داستان های کوتاه

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

زندگی در ارتفاعات

محمد رضا مهراندیش

دفاع مقدس

دبستان پسرانه سما

هایدی

گروه نویسندگان دریم لند

قصه های شیرین جهان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نگاهی به هنر و فرهنگ ایران

فاروق صفی زاده

دسته کتاب‌های تاریخ

دبستان پسرانه سما

هایدی

گروه نویسندگان دریم لند

قصه های شیرین جهان

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سیدمهدی مهدی زاده

مسابقه: مسابقات تکواندو

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیرحسین حبیب پور

مسابقه: مسابقات جودو

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

كسري صفدري زيارت

1388/09/18

دبستان پسرانه سما

اميرحسين قديمي حسين آباد

1386/09/18

دبستان پسرانه سما

اميرحسين قرائي

1387/09/16

دبستان دخترانه سما

ياسمين باقري چوكانلو

1390/09/19

دبستان دخترانه سما

سيده فاطمه تقي زاده مقدم خسرويه

1386/09/20

دبستان پسرانه سما

رضا محمدزاده

1385/09/19

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين طلوعي

1383/09/17

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدي شرافتمند

1384/09/21

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا صادقي

1384/09/21

دبستان دخترانه سما

يلدا اژدري

1390/09/18

دبستان دخترانه سما

هانيه آگاه

1389/09/22

دبستان دخترانه سما

يگانه محمدي سه يك آب

1389/09/20

دبستان دخترانه سما

ريحانه وظيفه شناس

1389/09/18

دبستان پسرانه سما

ادريس ثابتي فضلي

1385/09/22

دبستان دخترانه سما

ريحانه خان زاده

1389/09/16

دبستان دخترانه سما

روژان زيوري

1385/09/21

دبستان پسرانه سما

محمد نوريان

1387/09/17

دبستان دخترانه سما

آتنا غفوري

1390/09/20

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ميثم حيدري برزو

1383/09/20

دبستان دخترانه سما

فاطمه سودمنداله آباد

1386/09/19