آخرین اخبار مدارس


18 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

24 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

24 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

18 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

24 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

24 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

16 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

15 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

زندگی در ارتفاعات

محمد رضا مهراندیش

دفاع مقدس

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

خسی در میقات

جلال آل احمد

ادبی - داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

غرب زدگی

جلال آل احمد

ادبی

دبستان پسرانه سما

چگونه درباره ی چیزهای عجیب بیندیشیم

تئودور شیک.لوئیس ون

دوران جدید

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سر گذشت کندوها

جلال آل احمد

ادبی - داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سفر به ولایت عزرائیل

جلال آل احمد

اذبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ضرب المثل و قصه هایش

امیر علم

ادبی - داستانی

دبستان دخترانه سما

دایره المعاف اینترنتی بدن انسان

ریچارد واکر

آناتومی و فیزیولوژی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نفرین زمین

جلال آل احمد

داستان های کوتاه

دبستان دخترانه سما

قصه های کهن پارسی

محسن محمدی منش

داستان های کهن پارسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

عزاداری های نامشروع

جلال آل احمد

ادبی - داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کلیه و دمنه

جامی

داستانی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

معین حسنی

مسابقه: کشتی آزاد

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا خوش اخلاق

مسابقه: مربیگری غریق نجات

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ميلاد دامن خورشيد

1381/07/29