آخرین اخبار مدارس


10 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 بهمندبستان پسرانه سما

13 بهمندبستان دخترانه سما

05 بهمندبستان پسرانه سما

12 بهمندبستان پسرانه سما

04 بهمندبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانشمند کوچک

میترا چرخیان

پژوهشی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عاشورا

ولید فاضل

مذهبی

دبستان پسرانه سما

چگونه فرزندانی موفق تربیت کنیم ؟

مامك بهادر زاده

دبستان دخترانه سما

قصه های کهن پارسی

محسن محمدی منش

داستان های کهن پارسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دنياي بلوغ

دكتر علي قائمي اميري

مربوط به بلوغ ضرورت و اهميت آن

دبستان دخترانه سما

دایره المعاف اینترنتی بدن انسان

ریچارد واکر

آناتومی و فیزیولوژی

دبستان پسرانه سما

چگونه درباره ی چیزهای عجیب بیندیشیم

تئودور شیک.لوئیس ون

دوران جدید

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

خلاقیت ریاضی راهنمایی پایا

علی قصاب

مسایل ریاضی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

زندگی در ارتفاعات

محمد رضا مهراندیش

دفاع مقدس

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دایره المعارف علوم

زهرا حریر فروش

علوم تجربی

دبستان پسرانه سما

كودك وسواسی-والدین-

جنیفر بی فریمن

دبستان دخترانه سما

دایره المعارف مصور نوجوان

لطیف راشدی

اطلاعات عمومی - ادبی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فائزه قنبرزاده

مسابقه: المپیاد ریاضی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

نگین زراعتکار

مسابقه: آزمون مبنا (قلم چی)

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بهاره گلی

مسابقه: المپیاد علوم

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

کیمیا صابریان

مسابقه: آزمون مبنا (قلم چی)

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بهاره گلی

مسابقه: المپیاد ادبیات

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

صبا قاسمی

مسابقه: المپیاد علوم

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ملیکا اسماعیل پور

مسابقه: المپیاد ادبیات

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه زیبایی دوین

مسابقه: آزمون مبنا (قلم چی)

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مائده کفایتی

مسابقه: المپیاد ادبیات

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ستاره خیرخواه

مسابقه: المپیاد علوم

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

دنیا عابد

مسابقه: آزمون مبنا (قلم چی)

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

نیک آفرین محمودی

مسابقه: مسابقات شطرنج

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

ايلار امينيان

1385/01/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

غزال حسين زاده

1382/01/01

دبستان پسرانه سما

حسين طيبي

1387/01/08

دبستان دخترانه سما

روژان خوش نيت خلاجلو

1388/01/08

دبستان دخترانه سما

پارميدا محمديان صبور

1386/01/06

دبستان پسرانه سما

عليرضا ولي پور توپكانلو

1384/01/06

دبستان پسرانه سما

آروين ذوالفقاري زوارم

1387/01/01

دبستان پسرانه سما

محمدطاها اشراقي شيروان

1387/01/06

دبستان دخترانه سما

ستوده حسيني

1386/01/01

دبستان پسرانه سما

عرفان افتخاري

1384/01/03

دبستان دخترانه سما

مينا نوبادي

1389/01/01

دبستان دخترانه سما

فرناز برهاني

1384/01/02

دبستان دخترانه سما

بهار قادري مقدم

1386/01/03

دبستان پسرانه سما

محمد رمضان زاده

1386/01/04

دبستان پسرانه سما

الياس اذرخشي قوليانلو

1386/01/01

دبستان پسرانه سما

پارسا علي زاده

1386/01/05

دبستان دخترانه سما

بهاره اميدوار

1384/01/04

دبستان دخترانه سما

تمنا آگاه

1389/01/02

دبستان دخترانه سما

سيده ديانا حسيني

1386/01/05

دبستان دخترانه سما

معصومه قاسم پور

1389/01/07